Acmhainní Daonna

Tá an Roinn Acmhainní Daonna tiomanta do thacaíocht a thabhairt do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun a bhfís a bhaint amach trí sheirbhís ar an leibhéal is airde a chur ar fáil don Chomhairle, a bhfoireann agus an pobal, trína ról ag mealladh, cothabháil agus spreagadh foirne den chéad scoth.

Comhlíonann muid ár misean ar bhealach proifisiúnta agus cothrom.

Ba mhaith linn é seo a bhaint amach trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar pholasaithe forásacha AD agus cleachtaí éifeachtúla agus éifeachtacha.

Folúntais is Déanaí

Folúntas Foirne Teicneoir Feidhmiúcháin

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Teicneoir Feidhmiúcháin Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Theicneoir Feidhmiúcháin. 

Folúntas Foirne-Bainisteoir Faisnéise

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Bainisteoir Faisnéise Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Bhainisteoir Faisnéise. 

Folúntas Foirne-Bainisteoir Faisnéise

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Bainisteoir Faisnéise Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Bhainisteoir Faisnéise. 

Folúntas Foirne - MHAOR POBAIL

 • Mon 13 Nov, 2017
 • Folúntais
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile d’iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun poist shealadacha agus bhuana sa todhchaí mar Mhaor Pobail a líonadh leis an gComhairle Cathrach.  Táthar ag lorg iarratais mar sin ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun post (poist) sa todhchaí mar Mhaor Pobail a...

Folúntas Foirne - Maoirseoir Reilige Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht

 • Thu 26 Oct, 2017
 • Folúntais
Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Mhaoirseoir Reilige.

Folúntas Foirne: Innealtóir Cúnta (Conradh Sealadach)

 • Thu 14 Sep, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne: Innealtóir Cúnta (Conradh Sealadach). Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile óna líonfar poist ar conradh d’Innealtóirí Cúnta Sealadacha.

Folúntais Foirne

 • Thu 7 Sep, 2017
 • Folúntais
Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh. Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí

Folúntas Foirne Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan

 • Thu 31 Aug, 2017
 • Folúntais
Comhairle Cathrach na Gaillimhe: Folúntas Foirne - Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan. Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Chuntasóir Feidhmiúcháin.

Folúntas Foirne

 • Thu 25 May, 2017
 • Folúntais
Galway City Council Comhairle Cathrach na Gaillimhe Folúntas Foirne COMHORDAITHEOIR TOGRA DHUILLEOG GHLAS NA hEORPA Conradh sainchuspóra aonbhliana   Fáiltíonn Comhairle Cathrach na...

Folúntas Foirne: Innealtóir Feidhmiúcháin, Cléireach Oibreacha, Maoirseoir Cúnta Maor Pobail

 • Thu 23 Feb, 2017
 • Folúntais
Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana nó Shealadacha sa todhchaí.