How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Acmhainní Daonna

Tá an Roinn Acmhainní Daonna tiomanta do thacaíocht a thabhairt do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun a bhfís a bhaint amach trí sheirbhís ar an leibhéal is airde a chur ar fáil don Chomhairle, a bhfoireann agus an pobal, trína ról ag mealladh, cothabháil agus spreagadh foirne den chéad scoth.

Comhlíonann muid ár misean ar bhealach proifisiúnta agus cothrom.

Ba mhaith linn é seo a bhaint amach trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar pholasaithe forásacha AD agus cleachtaí éifeachtúla agus éifeachtacha.

Folúntais is Déanaí