How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Airgead ar Channaí

 • Céard iad coinníollacha na Scéime um Airgead ar Channaí?

  Is iad seo a leanas na coinníollacha maidir le cannaí a thabhairt isteach le haghaidh na Scéime Trialaí um Airgead ar Channaí:

  • Ní mór cannaí a thabhairt isteach i MÁLAÍ TRÉDHEARCACHA go láithreán Ionad Athchúrsála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Eastát Tionscail an Leasa Bháin, Gaillimh.
  • Glacfar le cannaí ag na hamanna seo a leanas:
   Luan - Déardaoin 2.00pm - 4.00pm
   Aoine 2.00pm - 3.00pm
   Satharn 9.00am - 1.00pm
  • Ní mór go mbeadh 100 canna ar a laghad sna málaí agus iad 1.5kg ar meáchan ar a laghad.
  • Is do SHEALBHÓIRÍ TÍ atá ina gcónaí i Limistéar na Cathrach amháin an scéim seo.
  • Ní ghlacfar le cannaí ó fhoinsí tráchtála.
  • Tabharfar admháil do chustaiméirí as líon na málaí a thugtar isteach chuig an Ionad Athchúrsála.
  • Ní mór don chustaiméir an admháil a thabhairt isteach chuig an oifig airgid in oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh chun an t-airgead a fháil ar na cannaí.
  • Glacfar le trí mhála ar a mhéad in aghaidh an duine in aghaidh na seachtaine ag an ionad.
  • Aisíocfar €2 in aghaidh an mhála ón 8 Lúnasa 2012 ar aghaidh.


 • Forfheidhmiú na Scéime um Airgead ar Channaí:

  Déanfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe monatóireacht ar fheidhmiú na scéime seo agus ó am go ham déanfar seiceálacha ar phlátaí clárúcháin feithiclí agus iarrfar aitheantas ar dhaoine a thabharfaidh cannaí isteach chuig an ionad.
  Beidh maoir pobail agus an tOifigeach um Fhorfheidhmiú an Chomhshaoil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i láthair san ionad.

  Barr...

 • Cá dtabharfaidh mé na cannaí?

  Ba cheart na cannaí a thabhairt isteach chuig Ionad Athchúrsála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, in Eastát Tionscail an Leasa Bháin.

  Breathnaigh ar léarscáil den láthair.

  Barr...