How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

An Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí

 • Is tionónta de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe mé. An bhfuil tacaíocht ar fáil dom le cur ar mo chumas mo theach féin a cheannach ón gComhairle Cathrach?

  An Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí / Scéim Cheannaigh Incrimintigh

  Tugadh isteach an Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí le cur ar chumas tionóntaí de chuid na n-údarás áitiúil a gcuid tithe a cheannach ar ráta laghdaithe. Níl an scéim sin ar fáil a thuilleadh, áfach, agus beidh scéim nua ar a dtugtar an “Scéim Cheannaigh Incrimintigh” i bhfeidhm ó 2014.

  Tá sonraí deiridh na Scéime Ceannaigh Incrimintigh le cinneadh go fóill ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Foilseoimid sonraí ar an scéim nua nuair a bheidh siad ar fáil.

  Tuilleadh eolais:

  An Rannán Tithíochta,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.
  Teil: 091 894373
  Ríomhphost: housing@galwaycity.ie

  Barr...