Nuacht Caitheamh Aimsire

Comhairle Cathrach Na Gaillimhe - Saoráidí Reilige

  • Fri 1 Sep, 2017
  • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe léiriú spéise a lorg ó dhaoine chun ceann acu seo a leanas a dhéanamh:- (i) Tailte a chur ar fáil a fheileann do reilig taobh istigh de theorainn na cathrach nó sa cheantar máguaird (ii) Tailte a chur ar fáil agus reilig a fhorbairt taobh istigh de theorainn na cathrach nó i dteorainn léi (iii) Tailte a chur ar fáil...