How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Tuilleadh...

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)


Nuacht is déanaí

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:   Sráid Liam Thiar :   Ón Blue Note Bar go dtí Nova Bar.   Tréimhse an Dúnta: Dé...
Tógálaithe/forbróirí/úinéirí talún ar spéis leo tithíocht shóisialta a sholáthar. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léiriú Spéise le haghaidh soláthar forbairtí tithíochta sóisialta lándéanta agus tailte ar a...
In ómós do na Gaeil ar fad, idir Fhir agus Mhná a fuair bás i gcogaí nó ar fiannas leis na Náisiúin Aontaithe.
Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan...

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...



Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo