How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Fógra do thionóntaí tithíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le ceisteanna maidir leis an soláthar gáis

Iarrtar ort ar dtús teagmháil a dhéanamh le Líonraí Gáis Éireann ar 1850 200 694.

Naisc úsáideacha:

Nasc chuig suíomh gréasáin Líonraí Gáis Éireann : https://www.gasnetworks.ie/home/

Nasc chuig comhairle ó Líonraí Gáis Éireann ar an soláthar gáis a mhúchadh: https://www.gasnetworks.ie/home/safety/turn-gas-on-and-off/


Nuacht is déanaí

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a chur in iúl don phobal go bhfuil Ionaid Phobail an Taoibh Thiar & na Rinne Móire dúnta i ngeall ar chúis leanúnach leis an líonra gáis, de...
FOLÚNTAS FOIRNE Innealtóir Cúnta
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe Sráid...
Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na...
Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo