How can we help you?
Sonraí Íomhá:

'Town Hall Theatre'

Gaillimh 1916-2016 - Clár Comórtha Céad Bliain

[Read in English]

Tá clár fairsing imeachtaí, a chlúdaíonn sheacht snáithe Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, seolta ar Aoine, 4 Nollaig ag an gComhairleoir Frank Fahy, Méara Chathair na Gaillimhe ag ócáid i Halla na Cathrach.

Is ionann clár Chathair na Gaillimhe agus an toradh ar chomhairliúchán le grúpaí, eagraíochtaí agus daoine áitiúla leasmhara, ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i bpleanáil agus cur i bhfeidhm an chláir áitiúil. Mar chuid den chlár, atá faoi stiúir Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus faoi threoir an chomhordaitheora 1916 áitiúil, tá imeachtaí agus tionscnaimh a chlúdaíonn gach ceann de sheacht snáithe chlár Éire 2016.

Forbraíodh 31 Chlár na nÚdarás Áitiúil d'Éire 2016 mar thoradh ar na céadta uair an chloig de mhachnamh, comhairliúchán agus plé, ina raibh na mílte duine ar fud na hÉireann páirteach.

Áirítear ar na himeachtaí atá beartaithe i gCathair na Gaillimhe:

  • Remembering Éamonn Ceannt - ceiliúradh seachtaine ar shaol agus ar shaothar duine de shínitheoirí Fhorógra 1916, agus a cheangal le Gaillimh;
  • Réabhlóid i nGaillimh 1913-1923 - Gailearaí Tiomnaithe nua i Músaem Cathrach na Gaillimhe;
  • 'Seacht mBua an Éirí Amach' - an chéad aistriúchán iomlán go Béarla ar ghearrscéalta Phádraic Uí Chonaire, a d'eascair as eachtraí Éirí Amach na Cásca 1916, chomh maith lena fhoilsiú;
  • Sraith léachtaí agus imeachtaí pobail agus leabharlainne ar fud na cathrach, arna mholadh agus arna reachtáil ag eagraíochtaí pobail.

Agus é ag labhairt ag an seoladh, dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Breandán Mac Craith an méid seo a leanas: " Baineann scéal agus imeachtaí 1916 linn go léir, beag beann ar pholaitíocht nó cúlra, nó an léamh pearsanta atá againn ar ár stair. Tá lúcháir orm go mbeidh an líon mór seo daoine, go háirithe leanaí agus daoine óga, ag glacadh páirte sa réimse iléagsúil imeachtaí seo ar fud ár gContae ar an mbliain seo chugainn. Is deis é an clár leis an gcruthaitheacht agus nuálaíocht den scoth atá le feiceáil ar fud ár bpobal a chur ar taispeáint agus táim ag súil lena chinntiú gur eispéireas fíor-eisceachtúil a bheidh ann dár saoránaigh agus dár gContae."

Ag labhairt ag an ócáid chomh maith, bhí an Ceannfort Stephen Mac Eoin, Oifig Thionscadal Cuimhneacháin 2016 , agus An Clr. Pádraig Conneely, Cathaoirleach Ghrúpa Chomhairleach na gComhaltaí Tofa. Sheinn an píobaire uilleann Pádraig Keane and léirigh roinnt ball de Théatar Branar mír as an léiriú 1916 a bheas acu 'Maloney's Dream' ag an seoladh.

Tá clár iomlán imeachtaí le fáil ag www.galwaycity.ie

Clár imeachtaí

Tá tuilleadh eolais faoi Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain ar fáil ag www.ireland.ie