Nuacht do Chomhairle

Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

 • Tue 2 Jan, 2018
 • Nuacht do Chomhairle
Tá tús á chur ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil le comhairliúchán poiblí maidir le Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) agus Measúnacht Chuí (MC) ar an Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ina theannta sin, tá an Roinn ag dul i mbun...

Fáiltiú Cathartha de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Fri 1 Dec, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Reáchtáladh Fáiltiú Cathartha i Halla na Cathrach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, ar an Aoine an 1 Nollaig ag 2.00pm, le héacht stairiúil Fhoirne Iomána Sinsir and Mionúir na Gaillimhe a cheiliúradh. Thug Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, aitheantas don éacht atá bainte amach ag na...

Plean Teanga Gaeilge do Chathair na Gaillimhe

 • Thu 16 Nov, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Iarrtar tairiscintí ó Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d'ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an...

Leabhair Chomhbhrón ag Halla na Cathrach, Gaillimh

 • Fri 6 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhrón ag Halla na Cathrach, ar an Luain 9 Deireadh Fómhair ag 11 a.m. i gcuimhne ar Liam Cosgrave, Uas., iar Taoiseach a bhásaigh ar an 4 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le síniú i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i rith uaireanta oscailte.

Leabhar Comhbhróin - Las Vegas

 • Wed 4 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
D'oscail Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhróin ag Halla na Cathrach, ar an Déardaoin 4 Deireadh Fómhair 2017 ar a 2pm. Osclaíodh an leabhar i gcuimhne ar na daoine a bhásaigh san eachtra thragóideach i Las Vegas, Nevada, i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar an 1 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le...

Lárionad Cruthaitheach do Leanaí á Dhéanamh de Chaisleán an Léana Bháite

 • Tue 12 Sep, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na Trócaire chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Chuir Siúracha na Trócaire eolas faoin...