How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

COMHBHRÓIN & DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA LE MUINTIR BARCELONA & CATALONIA

Cuireann Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, a chuid comhbhróin agus dlúthpháirtíochta in iúl le muintir na ndaoine a bhásaigh nó a gortaíodh in ionsaithe na Spáinne ar son mhuintir na Gaillimhe agus seasann siad i ndlúthpháirtíocht le muintir Barcelona agus Catalonia.


Nuacht is déanaí

FOLÚNTAS FOIRNE Innealtóir Cúnta
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe Sráid...
Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na...
Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí
Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na tailte sa limistéar ar a dtugtar na hArdáin ar an taobh thoir den chathair, de réir Ailt 18-20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt,...

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo