Plean Forbartha 2017-2023

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2011-2017 agus ullmhú Phlean Forbartha nua Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2017-2023