Páirceáil agus Taistil

 • Cén uair a thosaíonn Seirbhís Páirceáil agus Taistil na Nollag?

  Tosaíonn Seirbhís Páirceáil agus Taistil na Nollag 2014 Dé Sathairn, an 29 Samhain 2014 agus leanfaidh sí ar aghaidh go dtí Dé Céadaoin, an 24 Nollaig 2014.

  Barr...

 • Céard iad uaireanta feidhme na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

  Ó Luan go Satharn, feidhmeoidh an tseirbhís ó 7am go 9.30pm agus ar an Domhnach feidhmeoidh an tseirbhís ó 11am go 7pm.

  Barr...

 • Céard é costas na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

  Féadfaidh tiománaithe cairr agus a bpaisinéirí a gcarr a pháirceáil ar feadh an lae ag Ráschúrsa na Gaillimhe agus taisteal ar bhus chuig an Stáisiún Cóiste nua san Fhaiche Mhór – ar chostas €3 ar thicéad fillte!

  Barr...

 • Cé chomh minic is a fheidhmíonn an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil?

  Fágfaidh bus an láthair fágála agus bailithe gach 15 nóiméad idir 7am agus 9.30pm ó Luan go Satharn agus ó 11am go 7pm ar an Domhnach.

  Barr...

 • An bhfuil na Busanna Inrochtana?

  Tá na busanna go hiomlán inrochtana ag cathaoir rothaí.

  Barr...

 • Céard iad Buntáistí na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

  Cuireann an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil “taisteal gan stró agus páirceáil shaor” ar fáil!

  Barr...

 • Cé a chuireann an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil ar fáil?

  Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil a chur ar fáil chun brú tráchta i gCathair na Gaillimhe a mhaolú roimh an Nollaig. Gach bliain, cuirtear fáilte roimh thairiscintí chun an tseirbhís a fheidhmiú ar ár son, mar gheall ar ár ndualgais um sholáthar poiblí.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoin tSeirbhís Páirceáil agus Taistil?

  Tá tuilleadh sonraí faoin tSeirbhís Páirceáil agus Taistil ar fáil ó

  Aonad Iompair na Gaillimhe,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.
  Teil: 091 894328
  gtu@galwaycity.ie

  Barr...