How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Tuilleadh...

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)


Nuacht is déanaí

Tá iarratais á lorg don Scéim Damhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2017. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana.  Is é an cuspóir atá leis...
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí Pobail leasmhara maidir le tionscnamh nua Scéim Áiseanna Pobail.
Mar gheall ar oibreacha cothabhála, ní bheith rochtain feithicle ar Reilig an Bhóthair Mhóir ar an gCéadaoin 24 & Déardaoin 25 Bealtaine 2017.
Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce poiblí a chur ar fáil do ghnóthais agus do thithe ar fud na hÉireann, lena n-áirítear:
Fógraíodh Brendan Smith aréir mar Oibrí Deonach na Bliana Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag Gradaim Bhliantúla Mhéara Chathair na Gaillimhe atá ar siúl don ceathrú bliain déag i mbliana.

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo