Dec 14, 2017 |
Nuacht Timpeallachta
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas: Dé Sathairn 6 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00 agus ón: Luan an 8 Eanáir go dtí an Satharn an 13 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00
Dec 12, 2017 |
Nuacht Pleanála
STRUCHTÚIR I mBAOL 2018   Seo fógra don phobal go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoinithe ar fáil chun cúnamh a thabhairt le hoibreacha ar struchtúir a chosaint faoin Acht Pleanála & Forbartha, 2000 (arna leasú).  
Dec 12, 2017 |
Nuacht Pleanála
INFHEISTÍOCHT DON OIDHREACHT THÓGTHA 2018   Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG) fáilte roimh iarratais ar an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2018.  
Dec 12, 2017 |
Gaeilge
Beidh geataí REILIG RATHÚN AGUS AN BHÓTHAIR MHÓIR ar oscailt Lá Nollag ó 10.30a.m. go dtí 4:15p.m. 

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.