Oct 17, 2017 |
Gaeilge
Is feidir an Leasú Beartaithe ar Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 agus na measúnachtaí timpeallachta a ghabhann leis a iniúchadh san ionad seo a leanas ó Dhéardaoin an 12 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an Aoine an 10 Samhain 2017:   Ionad                               ...
Oct 12, 2017 |
Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Phlean, arb í an tÚdarás Pleanála don Chathair í, leasú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023 i ndáil leis na nithe seo a leanas:
Oct 11, 2017 |
Nuacht Timpeallachta
Tá Duilleog Ghlas na hEorpa, Réigiún Gastranómachais na hEorpa agus Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe fíorshásta a fhógairt go mbeifear ag cur fáilte roimh tháirgeoirí bia agus roimh dhaoine a bhfuil suim acu sa gharraíodóireacht chuig Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Dé...
Oct 6, 2017 |
Nuacht do Chomhairle
Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhrón ag Halla na Cathrach, ar an Luain 9 Deireadh Fómhair ag 11 a.m. i gcuimhne ar Liam Cosgrave, Uas., iar Taoiseach a bhásaigh ar an 4 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le síniú i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i rith uaireanta oscailte.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.