How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Comhairle

 • Céard é ról na Comhairle?

  Tá dhá ról ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar údarás áitiúil:

  • Ról Ionadaíoch
  • Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin

  Cuireann comhaltaí tofa na Comhairle an Ról Ionadaíoch i gcrích go díreach.

  Is iad Foireann na Comhairle a chuireann an Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin i gcrích, faoi cheannaireacht Bhainisteoir na Cathrach agus na Foirne Bainistíochta agus iad freagrach as raon seirbhísí.

  • Tithíocht
  • Pleanáil
  • Bóithre
  • Soláthar uisce agus séarachas
  • Dreasachtaí agus rialacháin forbartha
  • Cosaint an chomhshaoil
  • Áiseanna agus fóntais caitheamh aimsire

  Anuas ar na feidhmeanna a bhfuil cuntas orthu thuas, tá sé mar ról bunúsach ag rialtas áitiúil atá tofa go daonlathach ionadaíocht a dhéanamh ar phobail áitiúla, ábhar imní atá ar mhuintir na háite a chur in iúl agus freagra a thabhairt ar riachtanais áitiúla.

  Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

  Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

  Barr...

 • Cé hiad comhairleoirí tofa Chathair na Gaillimhe?

  Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

  Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

  Barr...

 • Cé hé Méara Chathair na Gaillimhe?

  Toghadh an Comhairleoir Noel Larkin ina Mhéara ar Chathair na Gaillimhe ar an 10 Meitheamh 2016.

  Rinneadh ball de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe dó i mí Bealtaine 2014 ,agus is ionadaí é de chuid toghcheantair Chathair na Gaillimhe thoir. Tá cónaí air i nGarrán Pháirc an Tobair i gCathair na Gaillimhe. Tá sé pósta le Rita agus tá triúr clainne orthu.

  Agus é ina fhear gnó agus fiontraí rathúil, tá Noel ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Larkin Engineering, comhlacht a bhunaigh sé i 1985.

  Tá sé ina bhall de na heagraíochtaí/coistí seo a leanas:

  • CBS um Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontair & Cultúr
  • CBS um Iompar
  • Coiste GRETB
  • BB Choláiste Mhuirlinne
  • BB Coláiste Pobail na Gaillimhe
  • Bord Leisureland
  • (Ball bunaidh) de Chlub Leon na Coiribe.

  "Is mór an onóir domsa é a bheith tofa mar Mhéara ar Chathair na Gaillimhe. Creidim go paiseanta sna féidearthachtaí atá ag an gCathair seo, go háirithe sa nuálaíocht, sa chultúr agus sa turasóireacht. Gabhaim buíochas le muintir na Gaillimhe as an deis tacú le mórán tograí fiúntacha sna réimsí seo".

  Barr...

 • Oirthear Chathair na Gaillimhe

  Deilbhín comhaid PDF Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thoir

 • An Comh. Michael J Crowe - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. Michael Crowe

  Seoladh:
  Cúil Each,
  Cnoc Mhaoil Drise,
  Gaillimh
  Teil: (obair) 091 589898 (fón póca) 087 2773615 (facs) 091 589899
  Ríomhphost: mjcrowe@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Fianna Fáil

  Barr...

 • An Comh. Mairéad Farrell - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. Mairéad Farrell

  Seoladh:
  25 Ascaill Tone,
  Mervue,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 085 8197539
  Ríomhphost: maireadfarrell@ymail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...

 • Méara na Gaillimhe: An Comh. Noel Larkin - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. Noel Larkin

  Seoladh:
  24 Garrán Pháirc an Tobair,
  Gaillimh

  Teil:(fón póca) 087 3407009
  Ríomhphost: noel@larkineng.com
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Declan McDonnell - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. Declan McDonnell

  Seoladh:
  4, Garrán na Teamhrach,
  Bóthar Mhuine Mheá
  Mervue
  Gaillimh
  Teil: (baile) 091 753770 (fón póca) 086 2435022
  Ríomhphost: declanpmcdonnell@eircom.net
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Terry O’Flaherty - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. Terry O’Flaherty

  Seoladh:
  11 Garrán na Mara
  Bóthar Bhaile an Locháin
  An Rinn Mhór
  Gaillimh
  Teil: (baile) 091 752172 (fón póca) 087 2897952
  Ríomhphost: toflaherty@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. John Walsh - Cathair na Gaillimhe Thoir

  Grianghraf den Chomh. John Walsh

  Seoladh:
  114 An Bóthar Mór,
  Gaillimh

  Teil: (líne thalún) 091 799368 (fón póca) 087 659 2992
  Ríomhphost: cllrjohnwalsh@gmail.com
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • Cathair na Gaillimhe Láir

  Deilbhín comhaid PDF Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Láir

 • An Comh. Billy Cameron - Cathair na Gaillimhe Láir

  Billy Cameron

  Seoladh:
  12, An Caisleán Nua Íochtarach
  Gaillimh


  Teil: (obair) 091 521893 (fón póca) 086 1670552
  Ríomhphost: bcameron@eircom.net
  Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

  Barr...

 • An Comh. Pádraig Conneely - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Pádraig Conneely

  Seoladh:
  13, Dún Daingean
  An Caisleán Nua
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 2593886 (baile) 091 589925
  Ríomhphost: gan seoladh ríomhphoist
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Ollie Crowe - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Ollie Crowe

  Seoladh:
  Crowes Bar,
  An Bóthar Mór,
  Gaillimh
  Teil: (obair) 091 769900 (fón póca) 087 8254446
  Ríomhphost: ocrowe@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Fianna Fáil

  Barr...

 • An Comh. Mike Cubbard - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Mike Cubbard

  Seoladh:
  21 Páirc Chamoileáin,
  An Caisleán Nua,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 4155391
  Ríomhphost: mcubbard@yahoo.com
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Frank Fahy - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Frank Fahy

  Seoladh:
  Teach Mhionlaigh
  Bóthar an Leachta
  Mionlach
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 2345852
  Ríomhphost: ffahy@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Mark Lohan - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Mark Lohan

  Seoladh:
  Mionloch,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 1666899
  Ríomhphost: cllrmarklohan@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...

 • Iarthar Chathair na Gaillimhe

  Deilbhín comhaid PDF Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thiar

 • An Comh. Colette Connolly - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Colette Connolly

  Seoladh:
  12 MacDara Road,
  Shantalla,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 086 3606405
  Ríomhphost: coletteconnolly@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Pearce Flannery - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Pearce Flannery

  Seoladh:
  Plás na Sceiche Gile,
  Bóthar an Chlaí Bháin,
  Gaillimh.

  Teil: (fón póca) 087 244 6512
  Ríomhphost: pearceflannery@gmail.com
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Peter Keane - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Peter Keane

  Seoladh:
  29 Na Plandlanna
  An Bóthar Ard
  Gaillimh

  Teil: (obair) 091 561964 (fón póca) 086 8258096
  Ríomhphost: peter@keanesolicitors.ie
  Páirtí: Fianna Fáil

  Barr...

 • An Comh. Donal Lyons - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Donal Lyons

  Seoladh:
  23, Páirc Chnoc na Cathrach
  Gaillimh


  Teil: (fón póca) 087 2333013
  Ríomhphost: donallyons@eircom.net
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Niall McNelis - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Niall McNelis

  Seoladh:
  14 Doire Gheal
  Bóthar an Chlaí Bháin
  Cnoc na Cathrach
  Gaillimh
  Teil: (fón póca) 087 6197300
  Ríomhphost: mcnelis@votelabour.ie
  Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

  Barr...

 • An Comh. Cathal Ó Conchúir - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Cathal Ó Conchúir

  Seoladh:
  Baile Ard Thoir,
  Bearna,
  Co. na Gaillimhe

  Teil: (fón póca) 087 6949952
  Ríomhphost: cathalsf@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...