Comhairle

  • Céard é ról na Comhairle?

   Tá dhá ról ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar údarás áitiúil:

   • Ról Ionadaíoch
   • Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin

   Cuireann comhaltaí tofa na Comhairle an Ról Ionadaíoch i gcrích go díreach.

   Is iad Foireann na Comhairle a chuireann an Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin i gcrích, faoi cheannaireacht Bhainisteoir na Cathrach agus na Foirne Bainistíochta agus iad freagrach as raon seirbhísí.

   • Tithíocht
   • Pleanáil
   • Bóithre
   • Soláthar uisce agus séarachas
   • Dreasachtaí agus rialacháin forbartha
   • Cosaint an chomhshaoil
   • Áiseanna agus fóntais caitheamh aimsire

   Anuas ar na feidhmeanna a bhfuil cuntas orthu thuas, tá sé mar ról bunúsach ag rialtas áitiúil atá tofa go daonlathach ionadaíocht a dhéanamh ar phobail áitiúla, ábhar imní atá ar mhuintir na háite a chur in iúl agus freagra a thabhairt ar riachtanais áitiúla.

   Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

   Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

   Barr...

  • Cé hiad comhairleoirí tofa Chathair na Gaillimhe?

   Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

   Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

   Barr...

  • Cé hé Méara Chathair na Gaillimhe?

   Méara na Gaillimhe: Pearce Flannery

   Is ionadaí é Pearce Flannery ar thoghcheantar Ghaillimh Thiar.

   Fuair sé a chuid oideachais i gColáiste Garbally, OÉ, Gaillimh agus Ollscoil Luimní. Is fear gnó féinfhostaithe thar a bheith rathúil é agus bhunaigh sé an eagraíocht Pragmatica, ar a bhfuil go leor cáile. Is ball é de bhord idirnáisiúnta uathghluaisneach an ghrúpa comhairleach Autopolis.

   Is iarbhuaiteoir gradam Fiontraí Óg na Bliana é, chomh maith le Fear Margaíochta na Bliana, agus d'ainmnigh an iris Irish Entrepreneur é ar dhuine de 100 Sárfhiontraí na hÉireann.

   Bronnadh comhaltacht ón IMI air i 2010.

   Mar údar, tá roinnt leabhar scríofa aige, ina measc 'Grabbing the Oyster!', ar bhronn sé gach brabach ón leabhar ar Childline.

   Bhuaigh sé a shuíochán ar an gcéad iarraidh, agus fuair sé an vóta céad tosaíochta is airde d'aon duine d'iarrthóirí Fhine Gael i gCathair na Gaillimhe. Toghadh mar Leas-Mhéara é ar Chathair na Gaillimhe i 2016.

   Is ball é de na coistí seo a leanas:

   • An Coiste Beartas Straitéiseach, Iompar agus Infrastruchtúr, Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   • An Coiste Beartas Straitéiseach, Pleanáil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

   Faoi láthair, tá sé mar bhall d'Údarás na hOllscoile, OÉ Gaillimh, chomh maith le bheith ina Leas-Chathaoirleach ar Choiste Pleanáil Acadúil agus Taighde OÉ Gaillimh, Buanchoiste Pleanáil Straitéiseach, OÉ Gaillimh, Tionól Réigiúnach Thuaidh agus Thiar agus Cathaoirleach an Choiste Limistéir Pleanála Straitéiseach.

   Tá sé pósta ar Órla agus tá triúr clainne orthu: Eoghan, Méabh and Daithí.

   Pearce Flannery represents the Galway West electoral area.

   He was educated at Garbally College, NUI Galway, GMIT & University of Limerick.

   He is a successful self-employed businessman and is the founder of the acclaimed Pragmatica organisation. He is a member of the board of the international automotive advisory group Autopolis.

   He is a former winner of the Young Entrepreneur of the Year award and of the Marketing Person of the Year award and was nominated as one of Irelands Top 100 Entrepreneurs by Irish Entrepreneur magazine.

   Pearce was honoured with a Fellowship of the IMI in 2010.

   As an author, he has written a number of books including 'Grabbing the Oyster!' from which he donated all profits to Childline.

   He won his seat at the first attempt gaining the highest first preference vote of any Fine Gael candidate across Galway City. He was elected Deputy Mayor of the City of Galway in 2016.

   He is a member of the following committees:

   · The Transportation and Infrastructure Strategic Policy Committee, Galway City Council

   · The Planning Strategic Policy Committee, Galway City Council

   He is currently a member of Údarás na hOllscoile (University Governing Authority of NUI Galway) as well as Vice Chairman of the NUIG Academic Planning and Research Committee, the NUIG Standing Strategic Planning Committee, the North and West Regional Assembly and Chair of the Strategic Planning Area committee.

   Pearce is happily married to Órla and has three children: Eoghan, Méabh and Daithí.

   Barr...

  • Oirthear Chathair na Gaillimhe

   Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thoir

  • An Comh. Michael J Crowe - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Michael Crowe

   Seoladh:
   Cúil Each,
   Cnoc Mhaoil Drise,
   Gaillimh
   Teil: (obair) 091 589898 (fón póca) 087 2773615 (facs) 091 589899
   Ríomhphost: mjcrowe@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Fianna Fáil

   Barr...

  • An Comh. Mairéad Farrell - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Mairéad Farrell

   Seoladh:
   25 Ascaill Tone,
   Mervue,
   Gaillimh

   Teil: (fón póca) 085 8197539
   Ríomhphost: maireadfarrell@ymail.com
   Páirtí: Sinn Féin

   Barr...

  • An Comh. Noel Larkin - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Noel Larkin

   Seoladh:
   24 Garrán Pháirc an Tobair,
   Gaillimh

   Teil:(fón póca) 087 3407009
   Ríomhphost: noel@larkineng.com
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

  • An Comh. Declan McDonnell - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Declan McDonnell

   Seoladh:
   4, Garrán na Teamhrach,
   Bóthar Mhuine Mheá
   Mervue
   Gaillimh
   Teil: (baile) 091 753770 (fón póca) 086 2435022
   Ríomhphost: declanpmcdonnell@eircom.net
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

  • An Comh. Terry O’Flaherty - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Terry O’Flaherty

   Seoladh:
   11 Garrán na Mara
   Bóthar Bhaile an Locháin
   An Rinn Mhór
   Gaillimh
   Teil: (baile) 091 752172 (fón póca) 087 2897952
   Ríomhphost: toflaherty@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

An Comh. John Walsh - Cathair na Gaillimhe Thoir

Grianghraf den Chomh. John Walsh

Seoladh:
114 An Bóthar Mór,
Gaillimh

Teil: (líne thalún) 091 799368 (fón póca) 087 659 2992
Ríomhphost: cllrjohnwalsh@gmail.com
Páirtí: Fine Gael

Barr...

  • Cathair na Gaillimhe Láir

   Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Láir

  • An Comh. Billy Cameron - Cathair na Gaillimhe Láir

   Billy Cameron

   Seoladh:
   12, An Caisleán Nua Íochtarach
   Gaillimh


   Teil: (obair) 091 521893 (fón póca) 086 1670552
   Ríomhphost: bcameron@eircom.net
   Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

   Barr...

  • An Comh. Pádraig Conneely - Cathair na Gaillimhe Láir

   Grianghraf den Chomh. Pádraig Conneely

   Seoladh:
   12 Gleann Nóinín
   College Road
   Galway

   Teil: (fón póca) 087 2593886 (baile) 091 589925
   Ríomhphost: gan seoladh ríomhphoist
   Páirtí: Fine Gael

   Barr...

  • An Comh. Ollie Crowe - Cathair na Gaillimhe Láir

   Grianghraf den Chomh. Ollie Crowe

   Seoladh:
   Crowes Bar,
   An Bóthar Mór,
   Gaillimh
   Teil: (obair) 091 769900 (fón póca) 087 8254446
   Ríomhphost: ocrowe@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Fianna Fáil

   Barr...

An Comh. Mike Cubbard - Cathair na Gaillimhe Láir

Grianghraf den Chomh. Mike Cubbard

Seoladh:
21 Páirc Chamoileáin,
An Caisleán Nua,
Gaillimh

Teil: (fón póca) 087 4155391
Ríomhphost: mcubbard@yahoo.com
Páirtí: Neamhspleách

Barr...

 • An Comh. Frank Fahy - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Frank Fahy

  Seoladh:
  Teach Mhionlaigh
  Bóthar an Leachta
  Mionlach
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 2345852
  Ríomhphost: ffahy@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Mark Lohan - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Mark Lohan

  Seoladh:
  Mionloch,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 1666899
  Ríomhphost: cllrmarklohan@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...

 • Iarthar Chathair na Gaillimhe

  Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thiar

 • An Comh. Colette Connolly - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Colette Connolly

  Seoladh:
  12 MacDara Road,
  Shantalla,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 086 3606405
  Ríomhphost: cllrcoletteconnolly@gmail.com
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • Méara na Gaillimhe: An Comh. Pearce Flannery - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Pearce Flannery

  Seoladh:
  Plás na Sceiche Gile,
  Bóthar an Chlaí Bháin,
  Gaillimh.

  Teil: (fón póca) 087 244 6512
  Ríomhphost: pearceflannery@gmail.com
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Peter Keane - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Peter Keane

  Seoladh:
  29 Na Plandlanna
  An Bóthar Ard
  Gaillimh

  Teil: (obair) 091 561964 (fón póca) 086 8258096
  Ríomhphost: peter@keanesolicitors.ie
  Páirtí: Fianna Fáil

  Barr...

 • An Comh. Donal Lyons - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Donal Lyons

  Seoladh:
  23, Páirc Chnoc na Cathrach
  Gaillimh


  Teil: (fón póca) 087 2333013
  Ríomhphost: donallyons@eircom.net
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Niall McNelis - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Niall McNelis

  Seoladh:
  14 Doire Gheal
  Bóthar an Chlaí Bháin
  Cnoc na Cathrach
  Gaillimh
  Teil: (fón póca) 087 6197300
  Ríomhphost: mcnelis@votelabour.ie
  Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

  Barr...

 • An Comh. Cathal Ó Conchúir - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Cathal Ó Conchúir

  Seoladh:
  Baile Ard Thoir,
  Bearna,
  Co. na Gaillimhe

  Teil: (fón póca) 087 6949952
  Ríomhphost: cathalsf@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...