How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Tuilleadh...

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)


Nuacht is déanaí

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- CUID A: Cois Uisce (L-51184-0) go dtí Acomhal Chearnóg Teach na Cuirte (L-51185-0) CUID...
Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan...
Tá Scéim Bhliantúil Ghradaim Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh eagraíochtaí áitiúla atá i mbun imeachtaí a phleanáil sa chathair sna míonna atá amach romhainn i dteideal deontais...
FÓGRA SUÍMH FÓGRA FAOI ALT 179 DEN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, ARNA LEASÚ & CUID 8, AIRTEAGAL 81 DE NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL...
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, athruithe a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe...

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo