How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Tuilleadh...

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)


Nuacht is déanaí

An bhfuil togra nó tionscnamh agat a bheadh in ann cuidiú le cur le feasacht comhshaoil i gCathair na Gaillimhe agus a chuideodh le do phobal Cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017?
Cuirfear fáilte roimh thairiscintí ó dhaoine cáilithe oiriúnacha d’oibriú agus do chothú Botha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag an suíomh thuas.
Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, léirithe spéise ó pháirtithe leasmhara, ar léasú ‘An Bhoth’ ag An Fhaiche Mhór, Gaillimh. Mairfidh an tréimhse...
Is buaiteoirí iad na hoibrithe deonacha go léir a fhaigheann ainmniúchán do Ghradaim an Mhéara - sin é a deir Méara Chathair na Gaillimhe an tseachtain seo.  Bhí an Comhairleoir Noel Larkin ag labhairt ag Gradaim an Mhéara á seoladh don...

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo