How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Tuilleadh...

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)


Nuacht is déanaí

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe,i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar di le hAlt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 (Uimh. 44 de 2004) Fodhlíthe a dhéanamh, is é...
Galway City Council Comhairle Cathrach na Gaillimhe Folúntas Foirne COMHORDAITHEOIR TOGRA DHUILLEOG GHLAS NA hEORPA
Tá Dréacht-Mháistirphleananna ullmhaithe ag an gComhairle Cathrach do na háiteanna thuasluaite.  Mar chuid den phróiseas don chomhairliúchán poiblí, beidh na Dréachtphleananna ar taispeáint go poiblí...
Tá iarratais á lorg don Scéim Damhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2017. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana.  Is é an cuspóir atá leis...
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí Pobail leasmhara maidir le tionscnamh nua Scéim Áiseanna Pobail.

Video SEOPowered by SEO Websites Ireland

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Tweets is Déanaí

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo