How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Leathanbhanda

Taispeánann Léarscáil Leathanbhanda Ardluais 2020 na ceantair le seirbhísí leathanbhanda ardluais acu nó iad a chur ar fáil i gcúrsaí tráchtála go ceann cúig bliana. Cinntíonn sé freisin an áit a bhfuil pleananna coincréiteacha ar siúl ag oibreoirí tráchtála chun raon clúdaigh leathanbhanda ardluais a chur i bhfeidhm.

Tá monatóireacht á dhéanamh go gníomhach ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhú Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC) ar fheidhmiú céimneach an leathanbhanda ardluais sna limistéir GHORMA chun cruinneas na léarscáile a chinntiú. Má tá do theach nó gnó laistigh de limistéar gorm agus níl rochtain agat ar leathanbhanda ardluais, tabhair aird ar na céimeanna luaite thíos:

1. Féach an bhfuil d'áitreabh lonnaithe i limistéar ómra nó gorm trí:

 

  • D'Eirchód a líonadh nó
  • Do sheoladh a chur sa bhosca cuardaigh nó
  • Zúmáil isteach ar an léarscáil.

 

2. Má tá d'áitreabh i limistéar GORM:

 

  • Déan tástáil ar an luas líne www.speedtest.net. Má tá do chuid tástálacha luais níos lú ná 30Mbps de réir a chéile, ní mór duit
  • Tabhair cuairt ar na hoibreoirí AR FAD i do cheantar chun leathanbhanda ardluais a aithint. Mura féidir leat teacht ar sheirbhísí leathanbhanda ardluais, ní mór duit
  • Teagmháil a dhéanamh leis an Roinn - broadband@dccae.gov.ie. Chuir san áireamh d'eirchód, cóip torthaí ón tástáil luais líne a rinne tú agus dearbhú na n-oibreoirí a bhí tú i dteagmháil le.

 

3. Dá bhfaighfear cead uaitse, déanfaidh an Roinn ansin:

  • i. An cheist a tharraingt anuas le hoibreoirí rannpháirtíochta a bhfuil pleananna tráchtála acu ar an léarscáil leathanbhanda ardluais.
  • ii. Mura bhfuil críoch curtha leis na pleananna tráchtála fós, tabharfaidh an Roinn garthréimhse duit nuair a bheidh leathanbhanda ardluais ar fáil i do limistéar.

In áit a dhéantar dul i bhfeidhm ar phleananna tráchtála agus cinnteofar nach féidir Leathanbhanda Ardluais a chur ar fáil i do cheantar, nó a bheith ar fáil trí aon oibreoir eile ar bhonn tráchtála, cuirfear do cheantar san áireamh sa limistéar ÓRMA (Limistéar Idirghabhála).