How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Fodhlíthe Iompróir Paisinéara gan Inneal, 2015

Jul 16, 2015

Tugtar fógra, leis seo, go bhfuil glactha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le Fodhlíthe de réir Cuid 19 den Act Rialtais Áitiúil, 2001, maidir le Fodhlíthe Iompróir Paisinéara gan Inneal, 2015 ina ceantar riaracháin, le héifeacht ón 6 Iúil 2015.

Tá cóip de na fodhlíthe ar fáil ar mhaithe le hiniúchadh ag oifigí na Comhairle Cathrach, Fortheach Yeats College, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, idir 9:00am agus 4:00pm, Luan go hAoine.

Is féidir cóip de na Fodhlíthe a fháil, nó aon chuid díobh, ach iarratas a dhéanamh chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Is féidir na Fodhlíthe a íoslódáil ónar suíomh idirlín chomh maith: www.galwaycity.ie

Fodhlíthe Iompróir Paisinéara gan Inneal, 2015

Sínithe: Caroline Phelan,
Stiúrthóir Seirbhísí (Gníomhach), Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

Pleanáil agus Iompar,

Fortheach Yeats College, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.