How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Breithnithe ar Fhachtóir Coigeartaithe Áitiúil a Shocrú

Jul 23, 2015

Déanann an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna leasú), foráil shonrach gur féidir le baill thofa d'údarás áitiúil rún foirmeálta a rith le bunráta an Cháin Mhaoine Áitiúil a athrú dá limistéar riaracháin de réir céatadáin ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil. Ag cruinniú atá socraithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe leis an gceist seo a mheas, is féidir leis na baill fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú laistigh de raon +/- 15% den bhunráta, nó, is féidir go gcinnfidh siad gan an bunráta a athrú.

Tionólfar cruinniú de chuid bhaill thofa Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le socrú an fhachtóir coigeartaithe áitiúil a mheas i mí Mheán Fómhair 2015.

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal ar an ábhar seo, ag tagairt go sonrach do na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann ar athrú ar bhunráta an Cháin Mhaoine Áitiúil do ghnólachtaí, do dhaoine aonair agus do sheirbhísí údaráis áitiúil.

Caithfidh iarratais a bheith faighte roimh 5pm ar an Luan 24 Lúnasa 2015, agus caithfear iad a chur chuig:

Iarratais ar Cháin Mhaoine Áitiúil
An Roinn Airgeadais
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Halla na Cathrach
Bóthar an Choláiste
Gaillimh

nó:

lpt@galwaycity.ie

Do thuilleadh eolais, féach: www.galwaycity.ie

 

Sínithe:
Brendan McGrath
Príomhfheidhmeannach
Comhairle Cathrach na Gaillimhe