How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Dréacht - Chlár na dToghthóirí 2016/2017

Jul 30, 2015

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis tús a chur le feachtas fairsing chun Clár na dToghthóirí a thabhairt cothrom le dáta don tréimhse 2016/2017. Tá sonraí gach duine atá i dteideal vótála ar an gClár seo agus bainfear úsáid as le haghaidh gach Toghcháin Áitiúil, gach Olltoghcháin, gach Toghcháin Eorpaigh agus gach Reifrinn a reáchtálfar sa tréimhse idir an 15 Feabhra 2016 agus an 14 Feabhra 2017.

Beidh áiritheoirí ag tabhairt cuairt ar gach teaghlach i gCathair na Gaillimhe i gcaitheamh mhí Iúil, mhí Lúnasa agus mhí Mheán Fómhair chun an Clár a thabhairt cothrom le dáta. Beidh cáipéis aitheantais de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag gach áiritheoir. Mura mbíonn tú ar fáil nuair a thagann siad, líon isteach agus seol ar ais an Fhoirm Chlárúcháin a fhágfaidh siad ag do theach, lena chinntiú go bhfuil do chuid sonraí cláraithe i gceart.

Ba cheart an fhoirm a sheoladh ar ais taobh istigh de dhá sheachtain, bíodh tú cláraithe cheana féin chun vótáil nó ná bíodh.

Má bhíonn aon cheist agat, cuir glaoch, le do thoil, ar 091-536 538 nó 091-536453

nó seol ríomhphost chuig corporateservices@galwaycity.ie