How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar an Phríosúin

Aug 4, 2015

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Líníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar an Phríosúin

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Bóthar an Phríosúin: Feadh Theorainneacha Deisceartacha agus Iartharacha Ard-Eaglais na Gaillimhe. Beidh carrchlós na hArd-Eaglaise dúnta ó 6.30pm chomh maith, agus beidh cosc ar iontráil feithicle ó 1.00pm.

Tréimhse an Dúnta: 12.00 nóin go 10.00 pm Dé hAoine, an 14 Lúnasa, 2015.

An Chúis: Chun páirceáil a éascú do chomóradh chothrom 50 bliain Thiomnú na hArd-Eaglaise.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil feadh theorainn oirthearach Ard-Eaglais na Gaillimhe. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an gcomóradh ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.