How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An tSráid Trasna Íochtarach & Uachtarach: (ón tSráid Láir go Sráid an Droichid)

Aug 18, 2015

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Líníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An tSráid Trasna Íochtarach & Uachtarach

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

An tSráid Trasna Íochtarach & Uachtarach: (ón tSráid Láir go Sráid an Droichid).

Tréimhse an Dúnta: 1.00pm go 4.30pm Dé Domhnaigh, an 30 Lúnasa, 2015.

An Chúis: Le hImeacht Céilí de chuid Iontaobhas Cathartha na Gaillimhe a éascú mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Tá malairt slí ann tríd an bPóirse Caoch R336, Droichead Wolfe Tone R336, Cnoc an Dalláin, Sráid Dominic Íochtarach agus Sráid an Droichid. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an gcomóradh ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.