How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Le Maratón, Leathmharatón agus 10k Chuan na Gaillimhe a éascú

Sep 16, 2015

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Líníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Le Maratón, Leathmharatón agus 10k Chuan na Gaillimhe a éascú

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Cé an Chladaigh, Bóthar Grattan, Promanád Rinn na Mara (R336), Bóthar Bhóthar na Trá Uachtarach (R336), Bóthar na Trá Uachtarach (R336), Cnoc na Cathrach (R336).

...I dtreo amháin agus sin amháin.

Beidh an Lána: Anoir ag dul Siar dúnta

Beidh an Lána: Aniar ag dul Soir ar oscailt

Tréimhse an Dúnta: Ó 8:30am go 01:30pm Dé Sathairn, 3 Deireadh Fómhair, 2015.

An Chúis: Le Maratón, Leathmharatón agus 10k Chuan na Gaillimhe a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain áitiúil ann an t-am ar fad.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach siar ann trí Bhóthar an Athar Uí Ghríofa, Bóthar na Trá Íochtarach, Bóthar an Dochtúra Ui Mhainchin, Bóthar na Mine agus Bóthar Bhaile an Rí. Chun dul chomh fada le haon seoladh ar an gcúrsa féin, is féidir teacht air ón Iarthar.

Sínithe: Joe O'Neill ,
Stiúrthóir Seirbhísí
, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Yeats College, Bóthar an
Choláiste, Gaillimh.