How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Scéal Dhá Chathair: Cathair na Gaillimhe chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 40 bliain ó rinneadh nasc le Cathair Lorient - 18, 19 & 20 Meán Fómhair 2015

Sep 9, 2015

Tá sé 40 bliain ó nascadh Cathair na Gaillimhe agus Cathair Lorient na Fraince, agus déanfar an ócáid sin a cheiliúradh nuair a thabharfaidh an t-aoi oinigh an tUachtarán Michael D. Higgins, chomh maith le toscaireacht ó Chathair Lorient cuairt ar Ghaillimh thar an deireadh seachtaine, an 18, 19 agus 20 Meán Fómhair.

Beidh Ambasadóir na Fraince chun na hÉireann H.E. Jean-Pierre Thébault i láthair freisin chomh maith le Consal Oinigh na Fraince i nGaillimh, Madame Catherine Gagneux.

Beidh toscaireacht Lorient faoi stiúir an Mhéara Norbert Métairie agus beidh oifigigh na cathrach, filí, ceoltóirí chomh maith le gníomhaithe cultúir i láthair freisin don deireadh seachtaine a bheidh lán le himeachtaí ceiliúrtha chun comóradh a dhéanamh ar dhá scór bliain ó nascadh Cathair na Gaillimhe le Lorient in 1975. Tá Lorient lonnaithe san Bhriotáin, in iarthuaisceart na Fraince, agus tá nascadh Lorient-Gaillimh ar an nascadh is seanbhunaithe atá ag Gaillimh agus bhí caidreamh speisialta riamh anall idir an dá chathair sin.

Sna trí lá sin, beidh an dá chathair ag comhoibriú le chéile agus déanfar ceiliúradh ar a gcultúr agus ar a mbunús Ceilteach trí thaispeántas grianghraf a léireoidh 40 bliain lán le cuimhní cinn comhroinnte, taispeántas ar shaothair ealaíon ó ealaíontóirí na Gaillimhe a raibh taispeántais roimhe seo acu in Lorient, filíocht á léamh agus cainteanna i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis agus i mBriotáinis, ceolchoirm Fest Noz sa Dubhlann (féile 'oíche' agus daoine ag damhsa i ngrúpaí agus ceol traidisiúnta beo ó ghrúpaí na hÉireann agus na Briotáine), margadh bia Briotánach beag agus go leor imeachtaí idirchultúir eile. Tá gealltanas fadtéarmach i gceist le nascadh cathracha agus bíonn i bhfad níos mó i gceist leis ná díreach polaitíocht áitiúil agus cúrsaí riaracháin - bíonn gá freisin le gníomhartha agus cuspóirí a athshainmhíniú lena chinntiú go mbeidh naisc inbhuanaithe idir an dá chathair agus go mbeidh ar a gcumas fanacht fuinniúil agus spreagúil. Déanfar ceiliúradh ag na hócáidí comórtha 40 bliain ar na naisc go léir atá cruthaithe idir Gaillimh agus Lorient.

Ar na croíluchanna atá le nascadh tá cairdeas, comhoibriú agus tuiscint idir daoine san Eoraip agus díreofar le linn an deireadh seachtaine comórtha seo ar na naisc láidre atá cruthaithe idir Gaillimh agus Lorient agus treiseofar iad go deimhin. Dírítear go mór san dá chathair ar na healaíona agus ar chultúr, agus tá aithne agus cáil go hidirnáisiúnta ar an dá chathair mar gheall ar na féilte samhraidh a bhíonn iontu, agus mar tá sé an-oiriúnach go mbeadh an deireadh seachtaine a mbeidh an comóradh ar siúl ann ar an oíche chéanna leis an Oíche Chultúir i nGaillimh Dé hAoine an 18 Meán Fómhair. Is iomaí sin malartú agus comhoibriú atá déanta mar gheall ar an nascadh idir an dá chathair seo le dhá scór bliain anuas i réimsí éagsúla mar na healaíona agus cultúr agus cultúr na hóige, an Fhéile Interceltique de Lorient, forbairt eacnamaíoch áitiúil inbhuanaithe, uilechuimsitheacht shóisialta agus spórt.

Tugtar deis leis an gceiliúradh 40 bliain ar an nascadh is seanbhunaithe idir cathair na hÉireann agus cathair na Fraince do Ghaillimh agus do Lorient a léiriú arís na tionchair dearfacha a bhí ann do na cathracha seo atá lonnaithe ar an gcósta agus léireofar arís an cairdeas atá cothaithe eatarthu le dhá scór bliain. Beidh ionadaithe ó na heagraíochtaí cultúir éagsúla in Lorient ag taisteal go Gaillimh chun bealaí a phlé a bhféadfar an caidreamh idir an dá chathair a threisiú tuilleadh fiú sna réimsí spóirt, ceoil, cultúir agus oideachais, agus cuideoidh sin chun deiseanna a chruthú chun go roinnfear smaointe agus go gcothófar léirthuiscint níos fearr ar chultúr a chéile. Dar leis an Uachtarán Higgins "bhí ar chumas mhuintir na Gaillimhe agus Lorient tarraingt ar na nithe atá cosúil eatarthu ina stair trí chéile agus cur le pobal láidir nasctha, atá níos saibhre mar gheall ar an gcairdeas atá cruthaithe agus an fhiosracht atá eatarthu araon faoina chéile."