How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Oíche Comhairleoireachta Creatlach Stratéis Cultúrtha

Sep 21, 2015

Ba mhaith le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe cuireadh a thabhairt duit teacht chuig oíche chomhairleoireachta maidir leis an dréacht Straitéis Cultúrtha don cathair agus an chontae.

Tarlóidh an oíche comhairleoireachta in Óstan Bóthar na Trá ar an 29ú lá Mean Fomhair ona 7 go dtí 9 .

Tá rochtan ar an dréacht straitéis ar fail Dé Luain tar éis 5 a chlog , má leanann tú:

an nasc seo .

Tá muid ag súil go mór sibh a fheiceáil ar an oíche.