How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Searmanas na nGradam don Chomórtas Bailte agus Gairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe 2015

Sep 24, 2015

Reáchtáladh Searmanas na nGradam don Chomórtas Bailte agus Gairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe 2015 in Óstán The Connacht Dé Máirt, an 22 Meán Fómhair 2015.

Ba é Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy a bhronn na gradaim ar an oíche.

Rinne an Méara comhghairdeas leis na daoine go léir a bhain gradam amach dá dtiomantas don chomórtas agus don méid atá déanta acu le cur go dearfach le Cathair na Gaillimhe.

Spreagtar saoránaigh leis an gcomórtas seo chun níos mó mórtais a bheith acu ina gcuid gairdíní agus níos mó spéis a chur iontu agus ar an tslí sin feabhas a chur ar chuma Chathair na dTreabh. Is féidir a bhfuil bainte amach a fheiceáil go soiléir san obair den scoth atá ar taispeántas i ngairdíní na Gaillimhe.

Ba iad Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Plandlanna an Daingin 'Dangan Nurseries', Criostal na Gaillimhe, Seirbhís Tírdhreacha Liam Madden agus McCambridges a rinne urraíocht ar an gcomórtas.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Fiona Coen, Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Uimhir theagmhála 091-536400.