How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Ceadúnais Corr-Thrádála: Margadh Nollag San Niocláis

Oct 28, 2015

An tAcht Corr-Thrádála, 1995
(Fodhlíthe Corr-Thrádála, 2011)

Margadh Nollag San Niocláis
Sráid na Cille, Gaillimh
Nollaig 2015

Tugtar cuireadh iarratais a chur isteach ar Cheadúnais Chorr-Thrádála ag Margadh Nollag San Niocláis do thrádáil ón 14 ú go dtí an 22ú Nollaig (seachas Sathairn agus Domhnaigh).

Tá na foirmeacha iarratais ar fáil tríd an ríomhphost ag environment@galwaycity.ie agus ón Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí, Urlár na Talún,

Halla na Cathrach Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Is féidir iad a íoslódáil chomh maith ó shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag: www.galwaycity.ie

Is é an dáta deireanach d'iarratais chomhlánaithe ná

4:00 p.m. Aoine, 13ú Samhain, 2015

Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais dheireanacha.

Sínithe: T Connell
Stiúrthóir Seirbhísí - Stiúrthóireacht Thithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaoil, Áineas & Conláiste
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Halla na Cathrach
Bóthar an Choláiste
Gaillimh