How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána na gCiarabhánach

Nov 11, 2015

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Rúin


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána na gCiarabhánach

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-

Lána na gCiarabhánach: Ón acomhal leis an tSráid Trasna. Beidh rochtain ag coisithe ón tSráid Trasna agus ó Shráid na Céibhe an t-am ar fad.

Tréimhse an Dúnta: Dé Máirt, 12 Eanáir go Déardaoin, 28 Eanáir, 2016.

An Chúis: Le tógáil scafaill le deisiú riachtanach a dhéanamh ar shealúchas príobháideach a éascú.

Bealaí Malartacha: Beidh rochtain ag coisithe ón tSráid Trasna agus ó Shráid na Céibhe an t-am ar fad.

Bealaí Atreoraithe: Ní bheidh rochtain ag feithiclí, ní féidir ach rochtain ag coisithe a chur ar fáil. Cuirfear comharthaíocht in airde roimh thús an dúnta.

Is féidir na doiciméid a scrúdú ag an Roinn Iompair, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le linn ghnáthuaireanta oifige, ó 9.00 ar maidin go 4.00 tráthnóna, Luan go hAoine. Is féidir agóid a dhéanamh i gcoinne an dúnta shealadaigh bheartaithe i scríbhinn chuig an té a bhfuil a síniú tugtha thíos, roimh an 12.00 nóin, Dé Máirt, an 17 Samhain, 2015.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.