How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Buann Gaillimh Gradaim Barr i Gradaim Mórtas Áite de chuid Co-Operation Ireland

Nov 17, 2015

D'éirigh le dhá ghrúpa ó Chathair na Gaillimhe dhá mhórdhuais a bhuachan sna Gradaim Mórtas Áite de chuid Co-Operation Ireland, is gradaim iad seo a bhronntar go bliantúil. Fógraíodh na buaiteoirí ag ócáid mhórthaispeántais in Inis i gContae an Chláir Dé Sathairn an 14 Samhain 2015. Bhailigh os cionn 800 duine ó ar fud an oileáin le chéile i gcomhluadar Ciana Campbell de chuid RTÉ a d'fhógair na buaiteoirí.

Is comórtas uile-oileán é Mórtas Áite IPB a thugann aitheantas don obair a bhíonn ar bun ag pobail ar fud oileán na hÉireann. Dírítear leis an gcomórtas ar dhaoine a bheith ag teacht le chéile chun tionchar a bheith acu ar saol an phobail, athruithe a dhéanamh agus feabhas a chinntiú.

Rinne trí ghrúpa ionadaíocht ar Chathair na Gaillimhe sa Chomórtas do Chathracha Mórtas Áite 2015. B'iad sin: Cuimsiú Aoise Westside, Gairdín Pobail an Iarthair agus Tionscadal Óige Comhtháite Lucht Siúil an Bhaile Bháin - Bhaile Bháin Foróige.

Sa chomórtas do na cathracha, d'éirigh le Tionscadal Óige Comhtháite Lucht Siúil an Bhaile Bháin - Bhaile Bháin Foróige, an dara háit a bhaint amach sa Chatagóir Tionscnamh Daoine Óga sa Phobal agus thug Gairdín Pobail an Iarthair an dara háit leo sa Chatagóir don Tionscnamh Sláinte Pobail.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.prideofplace.ie