How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Poiblí Maidir le Cruinniú a Bheidh ag: Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe

Nov 23, 2015

Tugtar fógra leis seo go dtionólfar cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe, Dé Luain an 30 Meán Fómhair 2015 ag 11.00 a.m. i Seomra na Comhairle, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

Cruinniú poiblí a bheidh ann agus tá fáilte roimh an bpobal freastal air.

D. Mahon
Rúnaí,
Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe.