How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Páirceáil & Taisteal ón Satharn beag seo - €3 an carr

Nov 27, 2015

Tosóidh an tSeirbhís Nollag Bhliantúil Páirceáil & Taisteal an Satharn beag seo 05/12/2015 go dtí Oíche Nollag, agus tosóidh sé arís ar an Luan 28/12/2015 go dtí an 03/01/2016.

Beidh an tseirbhís ag dul ó Ráschúrsa Bhaile an Bhriota go dtí lár na Cathrach ón 07:00 - 21:30, Luan go Satharn, agus ón 11:00 - 19:00 gach Domhnach. Beidh an tseirbhís ar fáil gach 15 nóiméad ón ráschúrsa go dtí an busáras ag Faiche an Aonaigh. Tá an tseirbhís á hoibriú ag Bus Éireann ar son Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, agus is é €3 an táille, beag beann ar an líon paisinéirí cairr, agus tá páirceáil ar feadh an lae i mBaile an Bhriota san áireamh.

Seirbhís bhreise atá ann i mbliana ná síneadh ar an tSeirbhís Páirceáil & Taisteal ón 28/12/15 go dtí an 03/01/16, do dhaoine ar mian leo cuairt a thabhairt ar Ghaillimh le linn na Nollag. Beidh ag tseirbhís ann ón 11:00 - 19:00 na laethanta sin.

Más ag obair atá tú, ag siopadóireacht, nó díreach gur mian leat taitneamh a bhaint as a bhfuil i gCathair na Gaillimhe faoi Nollaig, tá buntáistí go leor ag Páirceáil & Taisteal seachas taisteal cairr. Cuirfidh ardmhinicíocht na mbusanna, an táille iomaíoch fillte €3 agus giorracht an turais mar gheall ar lánaí na mbusanna go mór leis an aistear agus beifear in ann brath air.

Tá an ceannstáisiún ag Ráschúrsa na Gaillimhe ina áit áisiúil do dhaoine atá ag taisteal go dtí an chathair ar bhóithre an M6, N6, N17, N18 agus Bóthar Mhuine Mheá.

Is féidir tuilleadh eolais ar an tSeirbhís Páirceáil & Taisteal agus táillí speisialta Iarnród Éireann agus Bhus Éireann a fheiceáil nó a íoslódáil thíos.

Páirceáil & Taisteal 2015