How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Seirbhís Saor in aisce Chun Dramhaíl Chontúirteach Tí a Dhiúscairt

Dec 4, 2015

Tá Seirbhís Saor in Aisce á cur ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe do dhaoine atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe chun Dramhaíl Chontúirteach Tí a dhiúscairt.

Dé Sathairn, an 12 Nollaig 2015

Cén uair: Dé Sathairn, an 12 Nollaig 2015

Cén áit? Ionad Athchúrsála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Eastát Tionscail an Leasa Bháin, Bóthar Thuama,

Cén t-am?: 9:00am - 1:00pm*

*Tá srianta toirt i gceist leis an tseirbhís seo agus glacfar le hábhair nó go mbeidh an toirt sin sroichte.

Seo a leanas roinnt de na hábhair dramhaíola chontúirteacha tí:

  • Péint, cannaí péint (Teoranta do 5 choimeádán in aghaidh na feithicle)
  • Sruthshoilsiúcháin, bolgáin solais
  • Cadhnraí
  • Sean chógais leighis
  • Péistnimh, feithidnimh
  • Aerasól
  • Ola innill, árthaigh ola innill

DRAMHAÍL TÍ AGUS SIN AMHÁIN - NÍ GHLACFAR LE DRAMHAÍL THRÁCHTÁLA NÁ TRÁDÁLA, (DRAMHAÍL CHONTÚIRTEACH SAN ÁIREAMH).

5 CHOIMEÁDÁN PÉINTE AR A MHÉID IN AGHAIDH NA FEITHICLE

Tá tuilleadh eolais le fáil ón Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536400

Cosain do shláinte agus do thimpeallacht

Déan dramhaíl chontúirteach a dhiúscairt go sábháilte