How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar na Scoile, An Caisleán Gearr

Dec 23, 2015

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Rúin


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar na Scoile, An Caisleán Gearr

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Bóthar na Scoile, An Caisleán Gearr: Ón acomhal leis an N17 go dtí ó thuaidh de Scoil Náisiúnta an Chaisleáin Ghearr. Déanfar an dúnadh ina phíosaí - ag dul ó thuaidh.

Tréimhse an Dúnta:

Luan an 18 Eanáir go dtí an Aoine an 8 Aibreán 2016,

An Chúis: Le leagan séaraigh bhréana agus stoirme a bheidh ag freastal ar Theach Altranais an Chaisleáin Ghearr agus Scoil Náisiúnta an Chaisleáin Ghearr a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Tá bealach atreoraithe ar fáil via Bóthar an Chóiste, Bóthar Áth Cinn (N84) agus Bóthar na Scoile agus vice versa, seachas tréimhse dhá sheachtain a mbeidh oibreacha ar siúl ag acomhal Bhóthar an Chóiste agus Bóthar na Scoile. Don tréimhse sin, beidh bealach malartach ar fáil ar Bhóthar Thuama (N17), Bóthar na dTreabh (N6), Bóthar Áth Cinn (N84) agus Bóthar na Scoile agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh na hoibreacha ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe: Joe O'Neill ,
Stiúrthóir Seirbhísí
, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Yeats College,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.