How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Latest News

Crainn Nollag a Athchúrsáil

Dec 14, 2015

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas:

Dé Sathairn 2ú Eanáir 2016 idir 09:00 agus 15:00

Dé Sathairn 9ú Eanáir 2016 idir 09:00 agus 15:00

agus ón:

Luan an 4ú Eanáir go dtí an Aoine an 8ú Eanáir 2016 idir 09:00 agus 14:00

Beidh an tSeirbhís seo ar fáil ag dhá Iosta de chuid na Comhairle Cathrach (mar atá léirithe sna léarscáileanna thíos) ag:

Iosta na Sealgairí, Loch an Roisín ar Bhóthar Bhearna agus ag Iosta Choillte Mhuirlinne i nDabhach Uisce.

Tabhair ar aird le do thoil go nglacfar le crainn Nollag i mbliana freisin lena n-athchúrsáil ag an Láthair Taitneamhachta Sibhialta in Iosta an Leasa Bháin ag Bóthar an Ghainimh. Féach ar www.galwaycity.ie chun na huaireanta oscailte a fháil.

DÉAN DO CHUID DON TIMPEALLACHT AGUS FAIGH RÉIDH MAR IS CEART LE DO CHRANN NOLLAG.