How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Is féidir iarratas a dhéanamh anois ar Chiste Chur Chun Cinn Margaíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2016

Jan 5, 2016

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe don Chiste Chur Chun Cinn Margaíochta 2016. Táthar ag iarraidh ar lucht eagraithe? féilte agus imeachtaí a bhrúfaidh forbairt eacnamaíoch chun cinn sa chathair agus a sholáthróidh deiseanna margaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta do Chathair na Gaillimhe iarratas a dhéanamh ar an gCiste.

Cuirfear tacaíocht airgeadais ar fáil do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo. Fuair 14 tionscadal maoiniú tríd an gCiste Chur Chun Cinn Margaíochta in 2015 agus bronnadh idir €1,500 agus €40,000 ar imeachtaí éagsúla. Is iad na himeachtaí sin a mbeidh tionchar acu fud fad na cathrach agus iad sin amháin a gheobhaidh maoiniú agus ní mór d'iarratasóirí a léiriú mar a mheallfaidh agus mar a chruthóidh a gcuid imeachtaí/ócáidí ioncam, cuairteoirí agus/nó infheistíocht bhreise do Chathair na Gaillimhe.

Tá na foirmeacha iarratais agus cóip de na critéir incháilitheachta ar fáil ag www.galwaycity.ie nó ón Rannóg Pobail agus Cultúir i gComhairle Cathrach na Gaillimhe. Is é Dé Céadaoin an 27 Eanáir 2016 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sharon Carroll, An tAonad Forbartha Eacnamaíoch, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar (091) 536400 nó seol ríomhphost chuig sharon.carroll@galwaycity.ie chun tuilleadh eolais a fháil.