How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar an Phríosúin: Le páirceáil a éascú don Nóibhéine

Feb 2, 2016

Bóithre A Dhúnadh Go Sealadach
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar an Phríosúin

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Bóthar an Phríosúin: Feadh theorainneacha Theas agus Thiar Ard-Eaglais na Gaillimhe.

Tréimhse an Dúnta: An Luan,15 Feabhra go dtí an Mháirt, 23 Feabhra, 2016.

An Chúis: Le páirceáil a éascú don Nóibhéine.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Tá bealach atreoraithe ann feadh theorainn Thoir Ard-Eaglais na Gaillimhe. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an Nóibhéine ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.