How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Scéim Deontais Chonláiste 2016

Jan 20, 2016

Is í aidhm an Scéim Deontais Chonláiste ná cúnamh a thabhairt d'eagraíochtaí pobail agus cónaitheoirí ar mian leor cur le feabhas a gcomhshaoil áitiúil trí thabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin ina gceantar áitiúil, ina measc glantachtáin bruscair agus bearta frith-bhruscair.

Tá foirmeacha iarratais do Scéim 2016 ar fáil:

 

 

Ba cheart iarratais chomhlánaithe a chur chuig:

An Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillmihe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, ag tráth nach déanaí ná 4:00pm ar an Aoine 19 Feabhra 2016.

Glacfar le hiarratais chomh maith chuig environment@galwaycity.ie .

Sínithe: T. Connell
Stiúrthóir Seirbhísí
Stiúrthóireacht Tithíochta & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaoil, Áineasa & Conláiste.