How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Bóithre le Bheith ina mBóithre Poiblí: Driseog & Slí na Coille

Jan 27, 2016

Liníocht: Driseog

Liníocht: Slí na Coille

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, TUGANN COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle an

t-ábhar seo ag cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná an 11 Aibreán, 2016.

Tá na bóithre atá luaite léirithe ar léarscáil is féidir a iniúchadh i gcaitheamh uaireanta oifige, 9.00am go dtí 4.00pm, i bhFortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, i gcaitheamh na tréimhse go dtí an Chéadaoin, 2 Márta, 2016 agus an dáta sin san áireamh. Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe bóithre, seirbhísí agus spásanna oscailte poiblí a thógáil i gcúram taobh istigh den limistéar a bhfuil imlíne dhearg timpeall air sna léarscáileanna, gan limistéir phríobháideacha san áireamh. Ní mór agóidí nó aighneachtaí maidir leis an togra a bheith faighte ag an té a bhfuil a ainm thíos tráth nach déanaí ná 4.00pm, Dé Luain, an 21 Márta, 2016.

BÓTHAR

(Ainm an Eastáit)

CUR SÍOS

Driseog,

Bóthar an Chlaí Bháin,

Cnoc na Cathrach, Gaillimh

An bóthar óna cheangal leis an L-50206-11, bóthar an eastáit Cartúr Mór, ó thuaidh isteach san eastát Driseog ar feadh fad slí iomlán de thart ar 217 méadar líneach

Slí na Coille,

Bóthar na Ceapaí, Gaillimh

An bóthar óna cheangal leis an L-5004-0, Bóthar na Ceapaí, soir isteach san eastát Slí na Coille ar feadh fad slí iomlán de thart ar 79 méadar líneach

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil agus Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.