How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Páirc Mhionlaigh

Mar 8, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Páirc Mhionlaigh

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Páirc Mhionlaigh, Mionlach: Ón acomhal le Bóthar an Leachta go dtí an t-acomhal a théann chuig Caisleán Mhionlaigh (The Avenue). Tá an bóthar seo in aice le Scoil Bhríde, Mionlach.

Tréimhse an Dúnta: An Domhnach, 20 Márta go dtí an Domhnach, 3 Aibreán, 2016.

An Chúis: Le leagan cábla leictreach do Galway Wind Park a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Tá bealach atreoraithe ar fáil trí Bhóthar an Choiréil. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh na hoibreacha ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.