How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Spriocdháta do Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 ag teannadh linn

Feb 10, 2016

URRAÍ NUA

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy, urraí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016 agus chuir sé dhá urra nua náisiúnta i láthair ag preasócáid i gComhairle Cathrach na Gaillimhe le déanaí. Sin iad: The Sunday Business Post agus TG4. Cinnteoidh a dtacaíocht go gheobhaidh an Gradam agus gnólachtaí atá ag glacadh páirte, ardán náisiúnta as a bheith ag úsáid na Gaeilge in ngnó. Tá duaiseanna agus buntáistí breise curtha ar fáil ag príomhurra an Ghradaim an Galway Advertiser chomh maith  le Galway Bay FM, Fáilte Ireland, Snap Galway, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Údarás na Gaeltachta, ARÓ, The Solution Guys agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe. Is fiú breis agus €25,000 luach iomlán na nduaiseanna agus na buntáistí don Ghradam.

STÁDAS DÁTHEANGACH DO GHAILLIMH

Dúirt Bríd Ní Chonghóile, Ardfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge, agus í ag labhairt faoi Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh gur fiú go mór d’aon ghnó nó d’aon eagraíocht i gcathair na Gaillimhe páirt a ghlacadh ann.

“Is deis iontach í seo d’aon ghnó nó d’aon eagraíocht a bheith i lár an aonaigh agus níos mó custaiméirí a mhealladh trí úsáid chruthaitheach agus éifeachtach a bhaint as an nGaeilge ar bheagán costais.

Tá dhá mhí againn go dtí go gcuirtear tús leis an bpróiseas moltóireachta, mar sin, tá neart ama agaibh chun an Ghaeilge a shní isteach i do ghnó nó d’eagraíocht agus tá Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú libh i rith an phróisis ar fad.”

CATAGÓIRÍ

Tá ceithre chatagóir i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh: Miondíol, Turasóireacht agus Fáilteachas, Seirbhísí agus Comhlachtaí Eile.  Roghnófar buaiteoir i ngach catagóir agus roghnófar buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh as buaiteoirí na gceithre chatagóir. Déanfaidh Aire Stáit na Gaeltachta buaiteoirí an Ghradaim a fhógairt ag searmanas speisialta go luath i mí na Bealtaine. Tá an Gradam oscailte do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí i gCathair na Gaillimhe nach mbíonn ag plé go príomha le cur chun cinn na Gaeilge ná ag feidhmiú faoi choinníollacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Ní gá duit a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo agus tá Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun thú a threorú tríd an bpróiseas. Is fiú an tairbhe an trioblóid! Logáil isteach ar www.gleg.ie chun iontráil a dhéanamh ar líne nó déan teagmháil le 091 568876. Is féidir do ghnó féin a ainmniú nó is féidir leat gnó duine eile a ainmniú don Ghradam. Is é Dé Luain, 15 Feabhra 2016 an spriocdháta d’ainmniúcháin. Ag súil le cloisteáil uaibh!