How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Latest News

Léas ar ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh

Feb 17, 2016

Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, iarratais ó pháirtithe leasmhara, ar léasú 'An Bhoth' ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh.

Déan teagmháil, le do thoil, le Kenneth McSharry, an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh ar 091 536837 nó ar an ríomhphost ag parks@galwaycity.ie, do cháipéisíocht iarratais.

Is é an dáta deiridh d'iarratais ná an Luan 14 Márta ag 4pm.

Thomas Connell,
Stiúrthóir Seirbhísí,
Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta,
Stiúrthóireacht Comhshaoil,
Áineasa & Conláiste.