How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Léiriú Spéise le Haghaidh Forbairt Tithíochta Sóisialta i Gcathair na Gaillimhe

Feb 22, 2016

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léiriú Spéise ó Chomhlachtaí Tithíochta Deonacha / Úinéirí Talún / Forbróirí / Tógála ithe a bhfuil tailte / forbairtí acu a bheadh oiriúnach le haghaidh Forbairt Tithíochta Sóisialta i gCathair na Gaillimhe.

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Cathrach éagsúlacht leathan de riachtanais tithíochta a shásamh trí réimse leathan cineálacha tithe a sholáthar, lena n-áirítear tithe de dhéantús traidisiúnta, cóiríocht do dhaoine faoi mhíchumas, cóiríocht do theaghlaigh agus scáthchóiríocht. Tá fáilte roimh Léiriú Spéise ó Pháirtithe Leasmhara a bhfuil tailte / forbairtí acu a bheadh oiriúnach d'fhorbairt cónaithe den sórt sin.

Tá an t-eolas go léir agus foirm iarratais ar fáil ar www.galwaycity.ie/housing

Ba cheart do pháirtithe leasmhara an Léiriú Spéise agus an ceistneoir gearr a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais faoin Aoine, an 11 Márta 2016 ag 3pm.

Thomas Connell,
Stiúrthóir Seirbhísí,

Tithíocht agus Cuimsiú Sóisialta,

An Stiúrthóireacht Timpeallachta, Áineasa agus Fóntas.