How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Imeachtaí Áitiúla i gCathair na Gaillimhe á spreagadh chun Iarratas a dhéanamh ar Dheontais Turasóireachta Pobail

Feb 26, 2016

Tá an Próiseas Iarratais do Mhaoiniú 2016 Oscailte
do Thionscnaimh Turasóireachta Pobail don Diaspóra

D'fhógair Comhairle Cathrach na Gaillimhe inniu go bhfuil iarratais á lorg anois do mhaoiniú faoin Tionscnamh Turasóireachta Pobail don Diaspóra. Tógann an tionscnamh, a seoladh in 2014, ar oidhreacht na rannpháirtíochta pobail de chuid Tóstal Éireann 2013. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair i gcomhar le hÁrachas IPB agus Fáilte Éireann ar an tionscnamh seo.

Tá an scéim ar bun anois le trí bliana agus soláthraítear ciste áitiúil €32,000 chun tacú le himeachtaí agus le féilte pobalbhunaithe gach bliain. Anuraidh, mheall na himeachtaí áitiúla a fuair tacaíocht i gCathair na Gaillimhe, os cionn 500 cuairteoir anseo ó thar lear. Seo a leanas roinnt de na féilte a fuair maoiniú anuraidh:

  • Railí Idirnáisiúnta na Gaillimhe
  • Féile Imill na Gaillimhe
  • Turnaimint Sacair Chupán na Gaillimhe
  • Turnaimint Cispheile Máistrí na Gaillimhe

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Breandan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus maoiniú na bliana seo á fhógairt aige:

"Chonaiceamar go léir na buntáistí a bhí mar thoradh ar Thóstal Éireann agus tugann an scéim seo deis dúinn tógáil ar an oidhreacht sin. Tugann an Tionscnamh Turasóireachta Pobail deis dúinn go leor de na líonraí bunúsacha a tháinig chun cinn le linn Thóstal Éireann i gCathair na Gaillimhe a choimeád agus bonneagar imeachtaí agus caidreamh a choimeád sa tsiúl a mbeidh buntáistí turasóireachta agus sóisialta leo san fhadtéarma don réigiún seo sna blianta atá amach romhainn.

"Ar an gcúis sin, ba mhaith liom spreagadh a thabhairt d'aon duine a mbeadh smaoineamh maith acu nó imeacht suimiúil acu, agus a chuideodh linn ceangal a dhéanamh leis an diaspóra, teagmháil a dhéanamh linn agus iarratas a dhéanamh"

Tá údaráis áitiúla ar fud na tíre ag glacadh le hiarratais anois chun na himeachtaí áitiúla a mbeidh an cumas is fearr acu tionchar a bheith acu a aimsiú agus a mbeidh an cumas fadtéarmach is mó acu chun difríocht a dhéanamh. Déanfar an tionscnamh a riaradh ag an leibhéal áitiúil agus déanfar cinneadh maidir leis na hiarratais ar dheontais agus a mbronnadh de réir critéir atá comhaontaithe go náisiúnta.

Tá an próiseas iarratais do 2016 á riaradh go háitiúil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, agus tá sé oscailte anois agus leanfar leis go dtí an 11 Márta 2016. Moltar do pháirtithe a mbeadh suim acu ann teagmháil a dhéanamh le Peter Salmon, An Rannóg Pobail & Cultúir, Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Teil;091-536460. Ríomhphost; peter.salmon@galwaycity.ie chun iarratas a dhéanamh.

Foirm Iarratais