How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána ó thuaidh amháin, Barr an Chalaidh. Satharn, 26 Márta, 2016

Mar 15, 2016

Bóithre a Dhúnadh go Sealadach
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána ó thuaidh amháin, Barr an Chalaidh. Satharn, 26 Márta, 2016

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Lána ó thuaidh amháin, Barr an Chalaidh: Ón acomhal ag Daly's Place le Hughes Bar.

Tréimhse an Dúnta: Satharn, 26 Márta, 2016. Ón: 6.30am go 7.00pm.

An Chúis: Leis an Galway Food Festival a éascú - Margadh Feirme Barr an Chalaidh.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Sráid San Proinsias (R336), Ascaill Vincent agus Barr an Chalaidh. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe:    Caroline Phelan,
Stiúrthóir Seirbhísí (Gníomhach), Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.