How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023

Mar 8, 2016

Tá fáilte roimh aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn, i ndáil leis an Dréachtphlean Forbartha, leis na cáipéisí gaolmhara agus leis na hábhair a bheartaítear a chur leis an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, tríd an bpost nó tríd an ríomhphost roimh 4pm Dé hAoine, an 11 Márta 2016.

Ba chóir Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe a scríobh ar aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn agus ba chóir ainm an duine/an chomhlachta atá ag déanamh na haighneachta a lua.

Ba chóir aighneachtaí a chur sa phost chuig: An Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, nó iad a chur tríd an ríomhphost chuig an seoladh seo: devplan@galwaycity.ie