How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Cuairt Uachtarán na hÉireann 7 Márta 2016

Mar 10, 2016

Sheol Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, togra i gComhairle Cathrach na Gaillimhe tráthnóna inniu a bhfuil sé mar aidhm aige an dátheangachas a fhorbairt i gCathair na Gaillimhe. Glacadh leis an rún seo den chéad uair ar an 4 Meán Fómhair 2015.

Deir Príomhfheidhmeannach na Comhairle Cathrach, Breandán Mac Craith, go raibh sé suntasach gurb é an tUachtarán a sheol an togra, a rá “tá tacaíocht tugtha ag an Uachtarán i gcónaí do thograí Gaeilge agus tá sé feiliúnach gur iar-Mhéara Chathair na Gaillimhe agus Saorfhear de chuid na Cathrach a sheolfadh togra spreagúil cosúil leis seo, a bhfuil sé mar aidhm aige go mbeadh gach pobal i gCathair na Gaillimhe páirteach ann”.

Ag seoladh an togra, deir Uachtarán na hÉireann: “Dár ndóigh tá cáil ar Ghaillimh mar phríomhchathair na Gaeilge in Éirinn, agus is fiú a aithint go mbíonn an dátheangachas nó an t-ilteangachas níos coitianta ná an t-aonteangachas i mórchuid den Eoraip agus ar fud na cruinne. Is mór an buntáiste an dara teanga a bheidh agat agus tú ag tabhairt faoin triú ceann nó an ceathrú ceann a fhoghlaim. Is cúis áthais dom an ghlúin óg a fheiscint agus iad ag labhairt i nGaeilge liomsa agus le chéile le misneach agus féinmhuinín. Agus is mór an fháilte a chuirfear roimh phobal na Gaeilge agus iad siúd atá báúil don Ghaeilge i nGaillimh nuair a éiríonn libh an chuspóir uasal seo a bhaint amach”.