How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Is í Marie Mullen, pearsa mór le rá de chuid Druid, a bheidh ina hAoi Speisialta do Pharáid Lá Fhéile Pádraig na Gaillimhe

Mar 14, 2016

Tugadh le fios an tseachtain seo gurb í an t-aisteoir agus duine de bhunaitheoirí an Chomhlachta Amharclannaíochta Druid, Marie Mullen, a bheidh mar aoi speisialta i bParáid Lá Fhéile Pádraig na Gaillimhe.

Bhunaigh Marie Mullen Druid i 1975 in éineacht le Garry Hynes agus Mick Lally nach maireann. Beidh Marie chun tosaigh i bParáid na Gaillimhe tráth a fhágfaidh siad Bóthar an Athar Uí Ghríofa agus leanfaidh siad ar aghaidh tríd an gcathair go dtí an Fhaiche Mhóir. Fáilteoidh an Méara Frank Fahy roimpi ansin agus beidh siad ag faire ag an bparáid sa seastán féachana agus an pharáid ag déanamh a bealaigh tríd an gcathair. Tá an deis seo á fháil ag Marie Mullen mar gheall ar an obair den scoth atá déanta aici maidir le cúrsaí ealaíon agus amharclannaíochta na Gaillimhe le blianta fada anuas agus mar gheall ar an mbaint mhór a bhí aici le cultúr na Gaillimhe a chur chun cinn ar an stáitse náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Léireoidh paráid na bliana seo an fuinneamh agus an dinimiceas a bhaineann le tairiscint na Gaillimhe do Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2020.

Beidh Gaillimh 2020 lárnach i bparáid na bliana seo agus iarrtar ar gach saoránach de chuid na Gaillimhe - ó leanaí nuabheirthe agus seandaoine 100 bliain d'aois - tacaíocht a léiriú don fhoireann díograsach lucht tacaíochta, oibrithe deonacha, ealaíontóirí agus ceoltóirí chun an seans is fearr a bheith againn fís na Gaillimhe a threisiú mar chroílár bríomhar, cruthaitheach agus cultúir na hÉireann.

Agus é ag éirí níos gaire gach uile lá don aon deis amháin a bheidh againn a bheith mar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2020, nach é Lá Fhéile Pádraig an lá is fearr is féidir linn tacaíocht na cathrach agus an chontae a léiriú don tairiscint?

Tá Frank Commins, Comhordaitheoir na Paráide an-ghnóthach ag obair le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa pharáid i mbliana agus beidh páirt níos mó ag An Chéad Chath ag Dun Uí Mhaoilíosa sa Rinn Mhór sa pharáid i mbliana.

Beidh grúpaí éagsúla pobail, cultúir, spóirt agus grúpaí idirnáisiúnta páirteach sa pharáid. Beidh Banna Píoba ó Portland, Maine ann chomh maith le toscaireacht ó St. Louis., comhchathair na Gaillimhe.

Beidh Ensemble Óige de chuid Macnas, speisialtóirí amharclannaíochta sráide den scoth ag glacadh páirte sa pharáid chomh maith le grúpaí amharclannaíochta agus ealaíona eile agus ceoltóirí agus bannaí ceoil chun a chinntiú go mbeidh fuaim agus dath ann don Lá Náisiúnta.

Leanfaidh an Pharáid an bealach traidisiúnta, baileoidh siad le chéile ag Bóthar an Athar Uí Ghríofa ag an Stáisiún Dóiteáin agus cuirfear tús le himeachtaí ag 11.30 am, tráth a leanfaidh siad trí Bhóthar Chnoc an Dalláin Íochtarach, Sráid Dhoiminic Íochtarach, Droichead Uí Bhriain, Sráid an Phríomhgharda, Sráid na Siopaí, Sráid Liam, Sráid Gheata Liam agus isteach do dtí An Fhaiche Mhór Thuaidh agus tiocfaidh imeachtaí chun críche ag Cnoc na Radharc. ( http://galwaystpatricksparade.com/useful-information/the-parade-route.html )

Nuair a bheidh an Pharáid thart, cuirfear siamsaíocht ar fáil don teaghlach uilig ag an plaza san Fhaiche Mhór, áit a mbeidh ceol beo, dioscó do leanaí agus deis ag leanaí a n-aghaidh a phéinteáil go dtí thart ar a 4.00pm.

Beidh tuilleadh eolais ar fáil sna laethanta atá amach romhainn ar www.galwaystpatricksparade.com agus ar chuntais Facebook agus Twitter Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.