How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Móinín, Bóthar Chúil Each, Mionlach

Mar 30, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Móinín, Bóthar Chúil Each, Mionlach

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

An Móinín, Bóthar Chúil Each, Mionlach.

Tréimhse an Dúnta: An Luan, 11 Aibreán go dtí an Luan, 25 Aibreán 2016, idir 7:00pm agus 7:00am amháin. I rith an lae, beidh lána amháin den stráice bóthair seo ar oscailt, agus beidh córas Stad/Gabh i bhfeidhm. ,

An Chúis: Le leagan cábla leictreach do Galway Wind Park a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Bóthar an Leachta, Crois Bhaile an Dúlaigh, Bóthar Áth Cinn agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh na hoibreacha ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe:    Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.