How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Comhairliúchán Poiblí maidir le hOibreacha Athshlánaithe ag Túr Tumtha na Carraige Duibhe ag Óstán Bhóthar na Trá

Mar 21, 2016

Comhairliúchán poiblí
Maidir le
Hoibreacha athshlánaithe ag túr tumtha na carraige duibhe
Ag
Óstán bhóthar na trá
(lonnaithe ar phromanáid bhóthar na trá, gaillimh)
Ar
dé céadaoin an 30ú márta 2016 ón 7:00pm - 10:00pm

Tá oíche chomhairliúcháin phoiblí á heagrú ag comhairle cathrach na gaillimhe chun ligean don phobal féachaint ar na hoibreacha atá beartaithe a dhéanamh ar thúr tumtha na carraige duibhe chun a chinntiú go mbeidh an struchtúr ann do na glúnta atá le theacht.

Beidh na hinnealtóirí comhairleacha cronin millar ar fáil ar an oíche chun ceisteanna/ fiosrúcháin a fhreagairt agus aon tuairimí a bheadh ag an bpobal ina leith a phlé.

SÍNITHE:
Thomas Connell
Stiúrthóir Seirbhísí
An Stiúrthóireacht Tithíochta, Cuimsithe Sóisialta,
Comhshaoil, Caitheamh Aimsire &Taitneamhachta.