How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Galway Athletes honoured at Mayoral Reception

Apr 4, 2016

Galway City Council held a Mayoral Reception to honour the outstanding sporting achievements of a Boxer and three Special Olympians on Monday 4th April at City Hall. The Mayor of the City of Galway, Councillor Frank Fahy, hosted the reception to acknowledge and celebrate the sporting successes of Boxer Gary Sweeney and those of three Special Olympians, Lorraine Hession, Ian Staunton and Michael Conboy.

Gary Sweeney is a boxer who holds 8 All Ireland Boxing Titles. He has represented Ireland at the European Union Championships in Bulgaria, while he has also boxed for Ireland in Russia, France, Germany, the UK and the USA. A 2011 European Youth silver medallist, Gary Sweeney was the 2014 Irish Elite Senior champion with Olympic Boxing Club, which was the first senior title for the club since Francie Barrett won it in 1996.

Lorraine, Ian and Michael, who train at Team South Galway, Galway Kayaking Special Olympics Club and Corrib Bowling Club respectively, were proud to compete as part of Team Ireland at the Special Olympics World Summer Games, the largest sports and humanitarian event anywhere in the world in 2015 and the single biggest event in Los Angeles since the 1984 Olympic Games.

Swimmer Lorraine Hession won three ribbons: a fourth place ribbon in a 100m Freestyle race, a fifth place ribbon in a 4x25 Freestyle Relay, and an eighth place ribbon in a 50m Backstroke race. Ian Staunton, a kayaking athlete, won a silver medal at the games, in a 200m Singles race, and a fifth place ribbon in a 500m Singles race. Michael Conboy, a bowling athlete, won three ribbons at the games: a fourth place ribbon in a Bowling Singles game, a fifth place ribbon in Bowling Doubles, and a sixth place ribbon in a Bowling Team game.

The Mayor commended the athletes for their efforts in bringing international sporting recognition to the West of Ireland and presented each of them with an official scroll acknowledging their achievements: “These hard working sportspeople are a credit and an inspiration to us all here in the City of the Tribes. These sporting ambassadors for Ireland can hold their heads high today and in the future as they continue to represent their country on the world stage”.

Pictured are: Michael Conboy, Lorraine Hession, The Mayor of the City of Galway Councillor Frank Fahy, Ian Staunton and Gary Sweeney

 

Onóir tugtha do Lúthchleasaithe de chuid na Gaillimhe ag Fáiltiú an Mhéara

Reáchtáil Comhairle Cathrach na Gaillimhe Fáiltiú de chuid an Mhéara chun onóir a thabhairt do dhornálaí agus do thriúr a ghlac páirt sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta as ucht a gcuid móréachtaí spóirt. Is ar an 4 Aibreán i Halla na Cathrach a reáchtáladh an ócáid. D’óstáil Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy, an fáiltiú chun éachtaí spóirt an dornálaí Gary Sweeney agus triúr a ghlac páirt sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta, Lorraine Hession, Ian Staunton agus Michael Conboy, a aithint agus a cheiliúradh.

Tá ocht gCraobh Uile-Éireann sa dornálaíocht buaite ag Gary Sweeney. Throid sé ar son na hÉireann ag Craobhchomórtas an Aontais Eorpaigh sa Bhulgáir, agus throid sé ar son na hÉireann sa Rúis, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, sa Ríocht Aontaithe agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá freisin. Bhuaigh Gary Sweeney bonn airgid ag Craobhchomóras na hEorpa d’Ógánaigh in 2011. Ansin bhuaigh sé Craobhchomóras Sinsear Scothdhornálaithe na hÉireann 2014 leis an gClub Dornálaíochta Oilimpeach, an chéad duine ón gclub a bhuaigh Craobhchomórtas na Sinsear ó bhuaigh Francie Barrett é sa bhliain 1996.

Déanann Lorraine, Ian agus Michael a gcuid traenála ag Foireann na Gaillimhe Theas, ag Club Cluichí Oilimpeacha Speisialta Cadhcála na Gaillimhe agus ag Club Babhlála na Coiribe faoi seach. Ba mhór an chúis bhróid dóibh bheith san iomaíocht mar chuid d’Fhoireann na hÉireann ag Cluichí Oilimpeacha Speisialta Domhanda an tSamhraidh, an t‑imeacht spóirt agus daonnúil ba mhó áit ar bith ar domhan in 2015 agus an t-imeacht ba mhó in Los Angeles ó bhí na Cluichí Oilimpeacha ann sa bhliain 1984.

Bhuaigh an snámhaí Lorraine Hession trí ribín: ribín don cheathrú háit i rás saorstíle 100m, ribín don chúigiú háit i rás sealaíochta saorstíle 4x25, agus ribín don ochtú háit i rás snámha droma 50m. Bhuaigh Ian Staunton, lúthchleasaí cadhcála, bonn airgid ag na cluichí, i rás singil 200m, agus ribín don chúigiú háit i rás singil 500m. Bhuaigh Michael Conboy, lúthchleasaí babhlála, trí ribín ag na cluichí: ribín don cheathrú háit i gcluiche babhlála singil, ribín don chúigiú háit i gcluiche babhlála dúbailte, agus ribín don séú háit i gcluiche babhlála foirne.

Mhol an Méara iarrachtaí na lúthchleasaithe ó thaobh aitheantas spóirt idirnáisiúnta a thabhairt go dtí Iarthar na hÉireann agus bhronn sé scrolla oifigiúil ar gach duine acu chun a gcuid éachtaí a aithint: “Tá na daoine spóirt seo, a bhíonn ag obair chomh crua sin, le moladh go hard agus tugann siad ardú meanman dúinn ar fad anseo i gCathair na dTreabh. Is féidir leis na hambasadóirí spóirt seo ar son na hÉireann bheith bródúil astu féin inniu agus amach anseo agus iad san iomaíocht ar son a dtíre ar an ardán domhanda.”