How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Folúntas Foirne: Innealtóir Feidhmiúcháin – Aonad Iompair na Gaillimhe

Apr 5, 2016

Foirm Iarratais

Cáilíochtaí agus Sonraí

Iarrtar iarratais ó dhaoine cuícháilithe chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

Tuarastal: (Íosphointe) €46,732 go (Uasphointe) €62,372 le1ú Breis iú Fadseirbhíse €64,371 & 2ú BFS €65,000

Gheofar foirmeacha iarratais agus sonraí iomlána an phoist seo ón Roinn Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Tiomsófar gearrliosta d'iarrthóirí ar bhonn an eolais a thabharfar ar na foirmeacha iarratais.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe ar an bpost seo a bheith faighte ar 4.00 p.m. Dé Luain, 11 Aibreán 2016 , ar a dhéanaí. Ní mór gach foirm iarratais chomhlánaithe a bheith faighte sa Roinn Acmhainní Daonna ar an dáta sin.

Uimh. Theil (091) 536596 Ríomhphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh gréasáin: www.galwaycity.ie

Sínithe: D. Mahon, Ardoifigeach Feidhmiúcháin, Roinn Acmhainní Daonna