How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Gaeilge

Féile Rothaíochta na Gaillimhe 2017:Tionscnaimh/Imeachtaí Rothaíochta á Lorg

Apr 5, 2017

Cuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí ar mian leo imeacht/tionscnamh rothaíochta a thionól i rith Féile Rothaíochta na Gaillimhe a bheidh ar siúl mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Rothaíochta ón Satharn 10 go Domhnach 18 Meitheamh 2017.

Baineann Féile Rothaíochta na Gaillimhe le ceiliúradh agus cur chun cinn rothaíochta mar chóras iompair, ag cur daoine ar ais ar a rothair agus ag ardú feasachta maidir leis na tairbhí sláinte agus saoil a bhaineann le rothaíocht laethúil.

Beidh maoiniú ar fáil chun tacú le himeachtaí agus gníomhaíochtaí rothaíochta áitiúla mar chuid de cheiliúradh Féile Rothaíochta na Gaillimhe. Anois an t-am do ghrúpaí tosú ag pleanáil agus ag clárú an rúin atá acu réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a thionól mar chuid d’Fhéile Rothaíochta na Gaillimhe 2017.

Chun iarratas a dhéanamh, téigh chuig na suíomhanna gréasáin seo a leanas:

Foirm Iarratais

 

Spriocdháta: Dé hAoine 21 Aibréan, 2017, 12:00 meán lae

Gaillimh – Níos Fearr le Rothar

Is féidir tuilleadh mionsonraí faoin fhéile a fháil trí theagmháil a dhéanamh le:

Comhairle Cathrach na Gaillimhe (091) 894328

Comhairle Chontae na Gaillimhe (091) 509577